Jak się przygotować do negocjacji?

geralt / Pixabay

Style negocjacji

Negocjacje to bardzo trudny proces wymagający w wielu przypadkach bardzo dużego nakładu czasu, energii i wysiłku, ponieważ każdy z uczestników negocjacji chce przede wszystkim osiągnąć własne korzyści i zrealizować własne interesy. Styl przeprowadzonych negocjacji wynika przede wszystkim z efektu końcowego, który chcemy uzyskać i na jakich stosunkach z partnerem nam zależy.

  • Styl negocjacji w Ameryce – Styl ten charakteryzuje się przede wszystkim prostym i zrozumiałym językiem, znacznymi umiejętnościami analitycznymi oraz nastawienie przede wszystkim na osiągnięcie korzyści dla obu stron, stawianie na szczerość i otwartość. Negocjacje odbywają się zazwyczaj w towarzystwie prawnika.
  • Styl negocjacji w Japonii – Styl ten opiera się na szacunku do osoby z którą prowadzi się interesy i do jej poglądów. Charakteryzuje się na silnej hierarchii oraz powolnym zdobywania zaufania. Bardzo ważnym jest również dawanie i otrzymywanie drobnych upominków. Należy zwracać uwagę na własne gesty i być ostrożnym.

Jak się do nich przygotować do negocjacji w biznesie?

W negocjacjach bardzo ważne jest umiejętne i skuteczne stosowanie technik oraz strategii, ale istotne jest również pamiętanie o kilku ważnych zasadach:

  • ustępstwa na które się zgadzamy, gdy nie są one zbyt duże,
  • nie należy ustępować zbyt szybko i zbyt łatwo, ponieważ bardziej się ceni coś, w co trzeba włożyć wiele wysiłku i długo o to zabiegać,
  • dobrym pomysłem jest świadome unikanie podejmowania ostatecznych decyzji i przeciągania negocjacji, ponieważ wówczas może dojść do złożenia przez przeciwnika o wiele korzystniejszej propozycji,
  • nie można zapominać o tym, że należy być przede wszystkim ostrożnym i pilnować przestrzegania uzgodnionych warunków negocjacji, nawet po ich zakończeniu,
  • nie należy się zgadzać też na pierwszą przedstawioną propozycję, ponieważ zwykle to kolejne propozycje są o wiele korzystniejsze,
  • przed wyrażeniem zgody na jakiekolwiek ustępstwo, należy najpierw zastanowić i się zapoznać z tym, jakie oczekiwania żywi druga strona.

Możesz również polubić…