Miesięczne Archiwum: styczeń 2021

Photo Of People Leaning On Wooden Table

Jak efektywnie zarządzać procesem sprzedaży B2B?

Jak efektywnie zarządzać procesem sprzedaży B2B? Sprzedaż B2B, czyli sprzedaż między firmami, może być procesem skomplikowanym i wymagającym. Aby odnosić sukcesy w tej dziedzinie, niezbędne jest efektywne zarządzanie procesem sprzedażowym. W tym artykule dowiesz...

Jak się przygotować do negocjacji?

Style negocjacji Negocjacje to bardzo trudny proces wymagający w wielu przypadkach bardzo dużego nakładu czasu, energii i wysiłku, ponieważ każdy z uczestników negocjacji chce przede wszystkim osiągnąć własne korzyści i zrealizować własne interesy. Styl...